Thông tin Tuyển sinh Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh năm 2018

1. Đối tượng

 • Tất cả các thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học.

2. Hình thức đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 02 năm
 • Hình thức học: học tập trung có lớp buổi tối các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hoặc lớp cả ngày thứ bảy, chủ nhật.
 • Địa điểm đào tạo: Cơ sở 298, 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. HCM.

3. Môn thi và thời gian thi

 • Ngày thi tuyển (dự kiến): 02/06/2018 và 03/06/2018
 • Các môn thi tuyển:
STT Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi tuyển
Môn Ngoại ngữ Môn cơ bản Môn Cơ sở
1 Quản trị kinh doanh 8340101 Anh văn Quản trị học Marketing căn bản

4. Điều kiện dự tuyển

a. Văn bằng tốt nghiệp:

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành phù hợp (khác nhau về chương trình dưới 40%) và đã học bổ sung kiến thức theo quy định.

Nhóm danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành:

 • Nhóm 1: Ngành đúng, ngành phù hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị thương mại; Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh du lịch; Quản trị du lịch – khách sạn; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing.
 • Nhóm 2: Ngành gần, có bằng tốt nghiệp đại học ngành: chuyên ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Luật kinh tế.
 • Nhóm 3: Ngành khác, có bằng tốt nghiệp ngành không thuộc hai nhóm ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần ở trên.
  • Nhà trường sẽ căn cứ vào các học phần trong bảng điểm của người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh đã nêu trên để đề xuất với nhà trường yêu cầu người học đó bổ sung các môn học cần thiết khác.
  • Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định số 10/TT-LB ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh sẽ phải hoàn thành việc học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Nội dung kiến thức bổ sung đối với đối tượng thuộc hai nhóm ngành này phải đảm bảo kiến thức cơ bản về Quản trị kinh doanh. Thí sinh khi đến đăng ký học bổ sung kiến thức mang theo bằng tốt nghiệp đại học và bản điểm để xác định các môn cần phải học.

b. Kiến thức bổ sung kiến thức:

Các môn học bổ sung và môn học được miễn bổ sung đối với chuyên ngành Kinh tế và Kinh tế quốc tế:

STT Môn học bổ sung Môn học đã được miễn bổ sung Số tín chỉ
1 Quản trị học – Nguyên lý quản trị – Quản trị doanh nghiệp 2
2 Marketing căn bản – Nguyên lý Marketing 2
3 Quản trị nguồn nhân lực – Quản trị nhân sự – Quản trị nguồn nhân lực 2

Các môn học bổ sung và môn học miễn bổ sung đối với chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Luật kinh tế và Luật kinh doanh:

STT Môn học bổ sung Môn học đã được miễn bổ sung Số tín chỉ
1 Marketing căn bản – Nguyên lý Marketing 2
2 Quản trị nguồn nhân lực – Quản trị nhân sự – Quản trị nguồn nhân lực 2
3 Quản trị bán hàng – Kỹ năng bán hàng – Kỹ năng và quản trị bán hàng 2

Các môn học bổ sung và môn học miễn bổ sung đối với chuyên ngành khác:

STT Môn học bổ sung Môn học đã được miễn bổ sung Số tín chỉ
1 Kinh tế vĩ mô – Kinh tế vĩ mô 2
2 Kinh tế vi mo – Kinh tế vi mô – Kinh tế học quản lý 2
3 Quản trị học – Nguyên lý quản trị – Quản trị doanh nghiệp 2
4 Marketing căn bản – Nguyên lý Marketing 2
5 Quản trị nguồn nhân lực – Quản trị nhân sự – Quản trị nguồn nhân lực 2
6 Quản trị bán hàng – Kỹ năng bán hàng – Kỹ năng và quản trị bán hàng 2

c. Thời gian học bổ sung kiến thức

Thời lượng: mỗi môn 02 tín chỉ

Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: từ nay đến ngày 15/03/2018.

Hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức: bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao bảng điểm và đơn đăng ký (mẫu đính kèm).

Lệ phí và thời khóa biểu học bổ sung kiến thức: dự kiến 15/03 – 15/05/2018. Thí sinh xem thông báo trên website:phongdaotao.ntt.edu.vn.

Nơi đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ dự thi và đăng ký học bổ sung kiến thức tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, P.13,Q4,TPHCM.

Thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh nếu có 01 trong các bằng cấp, chứng chỉ thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Các chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh khác: còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ/ chứng nhận đến ngày 24/12/2017: Tiếng Anh Cấp độ CEFR B1, gồm các chứng chỉ: IELTS 4.5; TOEFL IPT 450; TOEFL iBT 45; TOEIC 450; BULATS 40; Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 của Trường ĐH Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm TP HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Người dự tuyển chưa có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh như quy định ở trên phải đăng ký thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh

5. Hồ sơ đăng kí dự thi

 • Thời gian nhận hồ sơ: hết ngày 15/03/2018
 • Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ (thí sinh đóng khi nộp hồ sơ dự thi)

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

 • Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu có xác nhận của cơ quan địa phương, có đóng giáp lai ảnh)
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)
 • Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng)
 • Giấy xác nhận, bảng điểm bổ túc kiến thức (nếu thuộc đối tượng ngành gần)
 • Bản sao bằng cấp ngoại ngữ (có công chứng) để xin miễn thi ngoại ngữ (nếu có)
 • Phiếu khám sức khỏe (còn thời hạn)
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • 04 tấm ảnh 3×4 mới nhất (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau)

 6. Kế hoạch tuyển sinh

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Nội dung Mốc thời gian
Thời gian nhận hồ sơ dự thi 26/02/2018 -> 15/03/2018
Thời gian đăng ký ôn thi 26/02/2018 -> 15/03/2018
Thời gian Khoa lập kế hoạch ôn thi 19/03/2018 ->24/03/2018
Thời gian học chuyển đổi bổ túc kiến thức 15/03/2018 -> 15/05/2018
Thời gian tổ chức ôn thi 02/05/2018 -> 25/05/2018
Thời gian nhận giấy báo dự thi (dự kiến) 25/05/2018
Thời gian tổ chức thi 02/06/2018 ->03/06/2018
Thời gian công bố kết quả thi 06/06/2018
Thời gian nhận phúc khảo 06/06/2018->08/06/2018
Thời gian công bố điểm phúc khảo 11/06/2018
Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến) 12/06/2018 ->14/06/2018
Thời gian nhập học chính thức (dự kiến) 25/06/2018

Nhận hồ sơ:

 • Từ 7g30 đến 19h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Từ 7g30 đến 16h00 (từ thứ Bảy đến Chủ nhật).

Địa điểm: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mức lệ phí dự thi và ôn tập:

Lệ phí dự thi Lệ phí ôn thi
500.000 đồng/3 môn 1.400.000 đồng/1 môn
*Lưu ý:
 • Thí sinh phải giữ lại biên lai đóng tiền để kiểm tra.
 • Trường chỉ tổ chức ôn tập và tổ chức thi khi số lượng thí sinh đăng ký đủ mở lớp./.

Call Now