Đôi nét về

Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Khoa QTKD được thành lập trên cơ sở Quyết định thành lập Khoa số 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 37 GV cơ hữu và 02 giáo vụ khoa trong đó có 01 PGS, 03 TS. , 09 Nghiên cứu sinh, 20 ThS, 02 HV cao học và 02 Cử nhân (Thư ký khoa). Khoa được chia thành 05 tổ bộ môn, gồm: QTKD tổng hợp; QT Nguồn nhân lực – QT Văn Phòng; QTKD Quốc tế; QT Marketing và Luật kinh tế. Số lượng sinh viên hiện tại của Khoa đạt gần 2.500 SV gồm các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông, CĐ chính qui, CĐ chất lượng cao và CĐ nghề tại TP. HCM. Các tổ chức trực thuộc khoa gồm có: Công đoàn khoa; Đoàn khoa; CLB Doanh nghiệp khối Kinh tế; CLB Cựu sinh viên khoa QTKD; CLB Giảng Viên Doanh Nhân.

Chi tiết

Chuyên ngành đào tạo

Xem thêm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Chi tiết

Marketing

Marketing

Chi tiết

Tin tức

Xem thêm

Thư viện Video

Xem thêm

CÙNG SAO KHÁM PHÁ XEM NTTU CÓ GÌ ?

CÙNG SAO KHÁM PHÁ XEM NTTU CÓ GÌ ?

NTTU_Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p2
NTTU – Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p1
NTTU Kết Nối [số 38] Đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh

21 năm kỷ niệm ngày thành lập trường đại học Nguyễn Tất Thành 5/6/1999 – 5/6/2020
Đối tác – Liên Kết