Kinh doanh Quốc tế

Mã ngành: 7340120

Thời gian đào tạo: 3 năm. 

Với sự mở cửa thị trường, Việt Nam đã đón nhận nhiều nguồn đầu tư từ nước ngoài, cũng như cũng có nhiều nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài. Thế nhưng, không phải ai cũng có đủ những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào phân khúc này. Vì vậy, ngành kinh doanh quốc tế tất yếu trở thành một sự lựa chọn vô cùng cần thiết để cung cấp nguồn nhân lực có đủ kiến thức chuyên môn, đảm bảo cho việc mua bán, trao, đổi giao thương, giữa các quốc gia trở nên suôn sẻ.

Chương trình đặt trọng tâm phát triển các kỹ năng quản lý và phân tích xu hướng kinh doanh trên thế giới qua:

 • Các môn học nền tảng: Nghiên cứu môi trường kinh doanh toàn cầu, Đầu tư quốc tế, Nguyên tắc chiến lược, Quản trị nhân sự quốc tế….
 • Các môn học then chốt: Xuất – nhập khẩu, Marketing truyền thông và phân phối hàng hoá quốc tế, tổ chức logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, luật pháp và thông lệ quốc tế;
 • Song song, sinh viên sẽ được trang bị tiếng Anh và các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán- thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời….
 • Được học tập và hướng dẫn bởi đội ngũ các Giảng viên và giảng viên Doanh nhân có trình độ, nhiều kinh nghiệm, thực hành nghiệp vụ tại các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên tự tin nắm bắt cơ hội làm việc tại những môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, và sẽ có khả năng đưa ra những chiến lược phát triển cụ thể cho các công ty khác nhau. Đây là điểm nổi bật nhất của sinh viên ngành này so với các ngành khác thuộc nhóm kinh tế khác:

 • Chuyên viên đối ngoại
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên hoạch định đầu tư quốc tế
 • Chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế
 • Nhà đầu tư – thành lập một cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ
Chương trình đào tạo KDQT

Call Now