Giới thiệu

Tổng quan

Khoa QTKD được thành lập trên cơ sở Quyết định thành lập Khoa số 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 37 GV cơ hữu và 02 giáo vụ khoa trong đó có 01 PGS, 03 TS. , 09 Nghiên cứu sinh, 20 ThS, 02 HV cao học và 02 Cử nhân (Thư ký khoa). Khoa được chia thành 05 tổ bộ môn, gồm: QTKD tổng hợp; QT Nguồn nhân lực – QT Văn Phòng; QTKD Quốc tế; QT Marketing và Luật kinh tế. Số lượng sinh viên hiện tại của Khoa đạt gần 2.500 SV gồm các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông, CĐ chính qui, CĐ chất lượng cao và CĐ nghề tại TP. HCM. Các tổ chức trực thuộc khoa gồm có: Công đoàn khoa; Đoàn khoa; CLB Doanh nghiệp khối Kinh tế; CLB Cựu sinh viên khoa QTKD; CLB Giảng Viên Doanh Nhân.
 

Tầm nhìn

Khoa Quản trị kinh doanh theo hướng thực hành và nghiên cứu ứng dụng, phục vụ nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp, đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, tạo lập được uy tín cao tại Việt Nam và châu Á.

 

Sứ mạng

– Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và có tính cạnh tranh cao cho nhu cầu của TP.HCM, Việt Nam và khu vực.

– Chuẩn bị cho sinh viên phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân trong tương lai.

– Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các giảng viên, sinh viên, và các nhà nghiên cứu, để giảng dạy và nghiên cứu, chú trọng đến tính sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên.

Chiến lược

– Phát triển chất lượng học tập cho sinh viên trong quá trình học và ý thức khởi nghiệp, học tập suốt đời sau khi tốt nghiệp.

– Phát triển chất lượng của đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ để đạt được sứ mạng của Khoa.

– Cải tiến và nâng cao chất lượng của môi trường học tập để thu hút sinh viên ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

– Liên kết với doanh nghiệp để cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

– Đối sánh và hội nhập khu vực.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng tối ưu – Đáp ứng chuẩn mực – Trách nhiệm xã hội

* Chất lượng tối ưu:

– Đạt tiêu chuẩn cao về giảng dạy, học tập và nhu cầu tuyển dụng.

– Thúc đẩy sinh viên phát huy ý tưởng và sáng tạo.

– Khuyến khích tinh thần tự học và khởi nghiệp.

* Đáp ứng chuẩn mực:

– Chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, cung cấp cho sinh viên kiến thức và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong và ngoài nước.

– Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm thực tiễn.

* Trách nhiệm xã hội:

– Tham gia vào các hoạt động xã hội để phục vụ cộng đồng.

– Cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức và trách nhiệm xã hội cho thị trường lao động trong nước và sự phát triển bền vững của toàn cầu.

Triết lý giáo dục
Học để hiểu biết – Học để trưởng thành – Học để tương tác với người khác – Học để làm việc
Khẩu hiệu (slogan)
Giàu kiến thức,
giỏi chuyên môn

Hình thành và phát triển

 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/04/2011. Trường đang vươn lên và tự khẳng định vị trí của mình là một Trường đại học có chất lượng đào tạo tốt, năng động, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phù hợp với xu thế phát triển của Trường.

Từ ngày thành lập, Trường chỉ có 5 khoa và gần 1.000 sinh viên, hiện nay nhà trường đã có 17 khoa với hơn 14.000 sinh viên, đào tạo các bậc đại học, cao đẳng. Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) là một trong những đơn vị trực thuộc của Trường.

Khoa QTKD được thành lập trên cơ sở Quyết định thành lập Khoa số 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 37 GV cơ hữu và 02 giáo vụ khoa trong đó có 01 PGS, 03 TS. , 09 Nghiên cứu sinh, 20 ThS, 02 HV cao học và 02 Cử nhân (Thư ký khoa). Khoa được chia thành 05 tổ bộ môn, gồm: QTKD tổng hợp; QT Nguồn nhân lực – QT Văn Phòng; QTKD Quốc tế; QT Marketing và Luật kinh tế. Số lượng sinh viên hiện tại của Khoa đạt gần 2.500 SV gồm các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông, CĐ chính qui, CĐ chất lượng cao và CĐ nghề tại TP. HCM. Các tổ chức trực thuộc khoa gồm có:

  • Công đoàn khoa;
  • Đoàn khoa;
  • CLB Doanh nghiệp khối Kinh tế;
  • CLB Cựu sinh viên khoa QTKD;
  • CLB Giảng Viên Doanh Nhân.

Thành tích đạt được