Giới thiệu

Tổng quan về Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập trên cơ sở Quyết định 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 94 CBCNV gồm 90 giảng viên cơ hữu và 04 giáo vụ.

Trong đó:

 • Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa có 01 giáo sư, 01 Viện sĩ, 01 Phó giáo sư, 17 Tiến sĩ, 70 Thạc sĩ (trong đó có 12 GV đang là Nghiên cứu sinh).
 • Bộ phận Giáo vụ có 01 Cử nhân và 03 Thạc sĩ.

Khoa được chia thành 06 tổ Bộ môn gồm:

– Kinh tế và phương pháp nghiên cứu

– Quản trị nhân lực

– Marketing

– Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

– Thương mại điện tử

– Kinh doanh Quốc tế.

Các tổ chức đoàn thể gồm có: 

– Chi bộ Đảng Quản trị kinh doanh

– Công đoàn khoa Quản trị kinh doanh

– Đoàn Thanh niên khoa Quản trị kinh doanh

– Hội sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

– Doanh nghiệp và Giảng viên doanh nhân

– Câu lạc bộ Khởi nghiệp khoa Quản trị kinh doanh

– Câu lạc bộ Cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

Tầm nhìn 2035

Khoa Quản trị kinh doanh trở thành Trường Kinh doanh có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

Sứ mạng

 • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có chất lượng cho Việt Nam, khu vực và quốc tế;
 • Phát triển năng lực toàn diện cho người học theo chiến lược và triết lý giáo dục của trường, đảm bảo định hướng Quốc tế và hội nhập, tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai;
 • Xây dựng môi trường học thuật thuận lợi cho giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu, khát vọng dẫn đầu; phát huy tính sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng tối ưu – Đáp ứng chuẩn mực – Trách nhiệm xã hội

Chất lượng tối ưu:

 • Đạt chuẩn quốc gia và quốc tế về hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
 • Phát huy khả năng tự học và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đáp ứng chuẩn mực:

 • Đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực xã hội, thượng tôn pháp luật;
 • Đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Trách nhiệm xã hội:

 • Tôn trọng quyền con người, hướng tới lợi ích cộng đồng và thể chế;
 • Đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Chiến lược phát triển 2020 – 2025

Khoa Quản trị kinh doanh có định hướng chiến lược:

 • Nâng cao chất lượng học tập cho người học và năng lực đổi mới, ứng dụng, ý thức khởi nghiệp và học tập suốt đời;
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu;
 • Đảm bảo môi trường học thuật thuận lợi để thu hút giảng viên, học viên và sinh viên trong nước và quốc tế;
 • Hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho người học, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Triết lý giáo dục

Cách tốt nhất để học kinh doanh là làm kinh doanh
(The best way to learn business is to conduct business)

Khẩu hiệu (slogan)

Giàu kiến thức,
giỏi chuyên môn

Hình thành và phát triển

 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/04/2011. Trường đang vươn lên và tự khẳng định vị trí của mình là một Trường đại học có chất lượng đào tạo tốt, năng động, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phù hợp với xu thế phát triển của Trường.

Từ ngày thành lập, Trường chỉ có 5 khoa và gần 1.000 sinh viên, hiện nay nhà trường đã có 17 khoa với hơn 25.000 sinh viên, đào tạo các bậc đại học, cao đẳng. Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) là một trong những đơn vị trực thuộc của Trường.

Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) được thành lập trên cơ sở Quyết định 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 94 CBCNV gồm 90 giảng viên cơ hữu và 04 giáo vụ.

Trong đó:

 • Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa có 01 giáo sư, 01 Viện sĩ, 01 Phó giáo sư, 17 Tiến sĩ, 70 Thạc sĩ (trong đó có 12 GV đang là Nghiên cứu sinh).
 • Bộ phận Giáo vụ có 01 Cử nhân và 03 Thạc sĩ.

Khoa được chia thành 06 tổ Bộ môn gồm:

– Kinh tế và phương pháp nghiên cứu

– Quản trị nhân lực

– Marketing

– Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

– Thương mại điện tử

– Kinh doanh Quốc tế.

Các tổ chức đoàn thể gồm có: 

– Chi bộ Đảng Quản trị kinh doanh

– Công đoàn khoa Quản trị kinh doanh

– Đoàn Thanh niên khoa Quản trị kinh doanh

– Hội sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

– Doanh nghiệp và Giảng viên doanh nhân

– Câu lạc bộ Khởi nghiệp khoa Quản trị kinh doanh

– Câu lạc bộ Cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

Thành tích đạt được