Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh khóa 2017 và 2018

Tham dự buổi bảo vệ luận văn, về phía hội đồng chuyên môn có sự tham dự của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành, chuyên gia kinh tế có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thẩm định, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học đến từ các trường như: Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành.
IMG 0029

Hội đồng khoa học và 18 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ

Buổi bảo vệ gồm có 18 luận văn cao học với các nghiên cứu xoay quanh các vấn đề về Quản trị, kinh tế, phát triển nguồn nhân lực. Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng khoa học đã tiến hành phản biện, nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn của các học viên. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đã học trong chương trình học Thạc sỹ để nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu. Bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn.
IMG 0099IMG 0208

Các học viên bảo vệ luận văn tại buổi lễ

Phát biển tại buổi lễ TS Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hy vọng, với nền tảng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được trong suốt quá trình nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, các học viên sẽ đạt nhiều thành tựu hơn trong công tác, nâng cao vị thế bản thân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.
IMG 0005

TS Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát biểu tại buổi lễ

Kết quả đánh giá cuối cùng, Hội đồng chuyên môn kết luận 18 học viên ngành Quản trị Kinh doanh đã bảo vệ thành công luận văn, xứng đáng được công nhận học vị Thạc sỹ. Thành công của buổi Lễ bảo vệ luận văn có ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Call Now