THÔNG BÁO HỌP MẶT SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC LẠI

THÔNG BÁO HỌP MẶT SINH VIÊN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC LẠI
Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Marketing bậc Đại học chính quy

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các sinh viên hiện còn đang nợ môn, chưa đủ điều kiện ra trường, có nguyện vọng hoàn tất chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và ngành Marketing từ khóa 2017 đến khóa 2020.
Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo họp mặt sinh viên hỗ trợ đăng ký mở lớp học lại tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Thời gian: 14h00, 28/10/2023 (Chiều Thứ 7)
🌟 Hình thức: Online qua google meet.
🌐 Link đăng ký: https://forms.gle/Ye1s27xi41pxeiSaA

Call Now