Ngày hội tuyển dụng khoa QTKD

ngay hoi tuyen dung khoa qtkd

Tham gia Ngày hội tuyển dụng có 19 Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: Thực phẩm, Bất động sản, Ngân hàng, Kinh doanh bán lẻ, …

Hơn 120 Sinh viên sắp tốt nghiệp của các Khóa 2012 bậc Đại học & Khóa 2013 bậc Cao đẳng tham gia phỏng vấn tuyển dụng.

Kết quả là có 27 Sinh viên được tuyển dụng vào các vị trí: Bán hàng, Marketing, Nhân sự, Chuyên viên, Nhân viên tín dụng, …các Doanh nghiệp đánh giá rất cao chất lượng của các ứng viên được tuyển dụng trong đợt này.

Call Now