Hội thảo “Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng”

Hướng dẩn sinh viên nam cuối các kỹ năng cần thiết như: trả lời phỏng vấn khi tham gia tuyển dụng, kỹ thuật trình hồ sơ ứng tuyển.

  • Thời gian 13h30 – 16h30 ngày 25/04/2016
  • Địa điểm Phòng L.901 cơ sở An Phú Đông
  • Đối tượng Sinh Viên năm cuối: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng.
  • Báo cáo viên Diễn giả Lê Văn Hiển (Thành viên CLB doanh nghiệp nhà trường)

Call Now