• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và Quản trị nguồn nhân lực

Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và Quản trị nguồn nhân lực

hoi thao gop y khung nang luc nghe nghiep chuong trinh dao tao nganh quan tri kinh doanh quoc te va quan tri nguon nhan luc

Hội thảo Góp ý khung năng lực nghề nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Khoa QTKD đã lập biểu đồ các năng lực cốt lõi mà một sinh viên mới tốt nghiệp và 3 năm sau khi tốt nghiệp cần có để đáp ứng được nhu cầu về năng lực làm việc của nhà tuyển dụng cho các ngành nghề này theo phương pháp tiếp cận đổi mới đối với việc phát triển chương trình đào tạo. Các doanh nhân cùng với giảng viên của Khoa QTKD đã thảo luận và phân tích sự cần thiết cũng như mức độ cần thiết của các năng lực này để sinh viên có thể thực hành nghề nghiệp ngay sau khi ra trường và khả năng phát triển nghề nghiệp sau 3 năm tốt nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động có chất lượng cao của doanh nghiệp. Hồ sơ kỹ năng này sẽ là cơ sở để Khoa QTKD xác định và phát triển chương trình đào tạo, hướng dẫn và quản lý sinh viên, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong suốt thời gian đào tạo cũng nhưng trong thời gian thực hành, và là công cụ đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo.

Thông qua các hội thảo này, Khoa QTKD đã cập nhật những kỹ năng mới theo sự phát triển yêu cầu của thị trường lao động trong nước hiện nay và trong tương lai nhằm mục đích cải tiến liên tục chương trình đào tạo của Khoa. Đồng thời, Khoa cũng mời các doanh nhân tham gia vào quá trình giảng dạy cho sinh viên những kỹ năng thực hành và ứng dụng những kiến thức được học vào trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có được những kỹ năng làm việc cốt lõi cần thiết của từng ngành nghề.

Việc tiếp cận phương pháp phát triển chương trình đào tạo này đã giúp cho chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN). Nghĩa là chương trình đào tạo ngành QTKD của trường có chất lượng đạt chuẩn ngang tầm các chương trình đào tạo ngành QTKD trong khu vực ASEAN. Chương trình đào tạo ngành QTKD có 8/11 tiêu chuẩn đạt mức điểm 4/7 (ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN-QA) và 3 tiêu chuẩn như cơ sở vật chất và hạ tầng, phương pháp dạy và học, cấu trúc và nội dung chương trình của ngành Quản trị Kinh doanh trường đạt mức điểm 5/7, cao hơn ngưỡng đạt chuẩn.

Việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp cho các chương trình đào tạo của khoa thực hiện 2 năm 1 lần là sự chuẩn bị cho việc triển khai đánh giá cho các chương trình đào tạo mới này của Khoa trong các năm tiếp theo nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo của Khoa sẽ được công nhận là đạt chuẩn ngang tầm với các chương trình đào tạo trong khu vực, tạo ra những cơ hội trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ giữa trường ĐH Nguyễn Tất Thành với các trường ĐH trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Call Now