Hội thảo chiến lược phát triển khoa QTKD 2018-2022

hoi thao chien luoc phat trien khoa qtkd 2018 2022

Hơn 40 giảng viên nồng cốt của khoa QTKD và đại diện các Doanh nghiệp tập trung về Hội Trường khách sạn Rex để trình bày và thảo luận chiến lược nhằm tái định hướng đúng đắn cho chiến lược phát triển khoa QTKD tạo nên con người phù hợp để nâng cao năng lực nội tại bền vững cho tổ chức. Để tối đa hóa khả năng này, ban chủ nhiệm khoa QTKD cùng phòng Đảm bảo chất lượng đã thiết kế hệ thống chiến lược thành phần bao gồm:  

  • Chiến lược đào tạo (dạy và học)
  • Chiến lược nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
  • Chiến lược phát triển đội ngũ
  • Thư viện và cơ sở vật chất
  • Phục vụ cộng đồng và hỗ trợ người học

Trong không khí náo nức của hội trường, mở đầu buổi hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hội, Trưởng khoa QTKD đọc diễn văn khai mạc và nêu ra tầm nhìn của khoa: Đến năm 2022, Khoa Quản trị kinh doanh là một trong 6 đơn vị dẫn đầu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; đáp ứng cho người học chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng đạt chất lượng, gắn với nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp, đạt chuẩn kiểm định trong nước và khu vực.

Tiếp đến là lời phát biểu TS. Mai Văn Tài, Tổng giám đốc Cty Cp XNK Nam Đại Sơn. Đại diện cho các Doanh nghiệp phát biểu: đánh giá chất lượng nhân lực hiện nay và nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn sắp tới. Sự kết nối, chia sẻ, hỗ trợ bổ sung lẫn nhau giữa doanh nghiệp và nhà trường cùng phát triển bền vững, đóng góp cho công cuộc đào tạo sinh viên ngành quản trị, tạo nên cộng đồng người làm chuyên nghiệp hơn. Với nhu cầu và mục tiêu trên, hội thảo thống nhất đưa ra sứ mạng: Cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực có chất lượng thông qua các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, tư vấn, nhằm nâng cao tri thức và kỹ năng cho người học và cam kết phục vụ cộng đồng.

Cụ thể hóa tầm nhìn và sứ mạng trên, các nhóm đã trình bày các chiến lược thành phần cùng với đóng góp, phản biện sôi nổi. Cuối cùng một số kết quả đã được chọn lọc và hình thành chiến lược phát triển của khoa QTKD. Kết thúc hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hội phát biểu bế mạc và tiếp đến là hoạt động teamwork, gala dinner chia tay với các  doanh nghiệp và đoàn tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển khoa QTKD sau khi trở về TP.HCM.

Call Now