Hợp tác quan hệ doanh nghiệp (Corporate Cooperation)

Khoa QTKD, đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng thêm đội ngũ Giảng viên Doanh nhân và hiện nay Khoa đã có hơn 50 Giảng viên doanh nhân với nhiều kinh nghiệm làm việc tại các vị trí lớn trong doanh nghiệp.

 

Call Now