• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Hội thảo Khoa học “Xu hướng thích nghi để phát triển kinh doanh bền vững trong thời kỳ Covid 19″

Hội thảo Khoa học “Xu hướng thích nghi để phát triển kinh doanh bền vững trong thời kỳ Covid 19″

IMG 0398

Khách mời, Giảng viên, Học viên và Sinh viên tham gia hội thảo

Kỷ yếu hội thảo bao gồm 18 bài nghiên cứu khoa học chất lượng tập trung nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh, quản trị, marketing, logistic… của các doanh nghiệp trong thời kỳ Covid, từ đó, các nghiên cứu cũng đưa ra những giải pháp cụ thể ứng dụng trong các bối cảnh nhằm giúp các Doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững. Trong số các nghiên cứu, có một nghiên cứu được thực hiện bởi GVDN ThS Đặng Thị Nga và một nghiên cứu được thực hiện bởi Sinh viên khoa QTKD Nguyễn Hoài Linh dưới sự hướng dẫn của ThS Nguyễn Giang Đô. Hội thảo cũng thu hút được rất nhiều Học viên Cao học, Sinh viên khoa QTKD về tham dự, cho thấy sự quan tâm đối với hoạt động nghiên cứu Khoa học cũng như sự hấp dẫn của Hội thảo.

IMG 0420

Hội thảo thu hút được rất nhiều Học viên Cao học, Sinh viên khoa QTKD về tham dự

Phát biểu khai mạc,Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng Khoa QTKD đã nhấn mạnh đến tính cấp bách của chủ đề Hội thảo và đề nghị các Giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia… tập trung phân tích và thảo luận để có đề xuất giải pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp giai đoạn Covid. Đây là vấn đề có tính cấp thiết, tập trung nghiên cứu đúc kết về mặt học thuật, làm nền tảng cho việc ứng dụng vào thực tiễn, mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế và xã hội.

 IMG 0441

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng Khoa QTKD phát biểu khai mạc hội thảo

Thay mặt Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa QTKD và Ban tổ chức Hội thảo, Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh Chủ tịch HĐKH&ĐT đã giới thiệu lời dẫn của kỷ yếu hội thảo và đánh giá khái quát các bài viết vê mặt cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, số liệu, trích dẫn, các hàm ý quản lý và khoa học được các tác giả nêu ra trong từng bài viết

IMG 0450

Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh phát biểu lời dẫn hội thảo đánh giá khái quát các bài viết

Có ba bài tham luận được lựa chọn trình bày tại hội thảo, các chủ đề tập trung giải quyết các vấn đề phát triển bền vững, tập trung vào đổi mới, sáng tạo, thay đổi: khách hàng, các hoạt động quản trị, marketing… trong bối cảnh Covid-19.  Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia… cùng đưa ra những lập luận, góc nhìn lý thuyết và thực tiễn, giúp hoàn thiện và làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu trong chủ đề. Cụ thể các nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo như sau: 

  1. Đổi mới sáng tạo – cốt lõi phát triển bền vững của Doanh nghiệp thời Covid-19 – VS. TSKH Nguyễn Văn Đáng
  2. Làm sao để mỉm cười với khách hàng khi phải đeo khẩu trang – ThS Võ Vương Bách
  3. Chiến lược Marketing trong thời kỳ Covid-19 – Lấy khách hàng làm trọng tâm – ThS Nguyễn Thị Xuân Trang

IMG 0475

VS. TSKH Nguyễn Văn Đáng trình bày bài viết tại hội thảo

Kết thúc trình bày là phần tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, GV, GVDN, Doanh nghiệp, học viên, sinh viên về các đề tài. Kỷ yếu hội thảo được ra mắt với nhiều bài viết có tính khoa học, nêu ra được (1) những vấn đề của Doanh nghiệp phải đối mặt trong thời kỳ Covid, (2) giải pháp giúp các DN vượt qua khủng hoảng thời Covid và hướng tới phát triển bền vững. Hội thảo cũng đưa ra những lý luận khoa học giúp các Doanh nghiệp nhìn nhận sự nỗ lực phải thay đổi, tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản trị, ứng dụng công nghệ, nắm bắt lấy cơ hội phát triển trong thời kỳ Covid-19. Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị và đáp ứng những thay đổi trong tương lai, đảm bảo sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn để cạnh tranh và phát triển.

IMG 0555

Cô Th.S Bùi Thị Ánh Nguyệt – Phó Giám đốc nhân sự công ty Mai Linh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chủ đề “Xu hướng thích nghi để phát triển kinh doanh bền vững trong thời kỳ Covid 19 ” đã giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và cho các giảng viên, học viên Cao học và Sinh viên của Khoa QTKD, đồng thời kết quả nghiên cứu cũng mang lại những nhận định trong kinh doanh, giúp DN có được cái nhìn tổng thể về các vấn đề cần nhận diện trong giai đoạn Covid và đề ra phương hướng quản trị, marketing, logistic… trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid cũng như sau này.

Một số hình ảnh Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, Giảng viên, Doanh nghiệp, học viên, sinh viên tham luận sôi nổi về các đề tài trong hội thảo:

IMG 0522IMG 0488

IMG 0576IMG 0567

 

 

Call Now