Hội thảo Khoa học “Mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ: hướng đi cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới″

Ngày 05/05/2023, Khoa QTKD đã tổ chức thành công hội Thảo khoa học cấp trường “Mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ: hướng đi cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới″. Đây là một vấn đề mang tính cấp bách trước sự biến đổi của khí hậu và môi trường, sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên, buộc các doanh nghiệp phải nhìn nhận cơ hội và thách thức, từ đó xác định các xu hướng cần thay đổi từ mô hình tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Hội thảo khoa học  đã đi sâu, làm rõ tính ưu việt của mô hình kinh tế tuần hoàn và giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình triển khai mô hình này.

Khách mời, Giảng viên, Học viên Cao học tham gia hội thảo

Kỷ yếu hội thảo bao gồm 30 bài nghiên cứu khoa học chất lượng tập trung nghiên cứu về các mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế chia sẻ và các giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế này cho các doanh nghiệp. Hội thảo thu hút sự quan tâm và đóng góp nghiên cứu không những các Thầy cô trong khoa QTKD, mà còn có bài viết của các Thầy cô ngoài trường, học viên Cao học ngành QTKD của trường và sinh viên khoa QTKD.

Phát biểu khai mạc,Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng Khoa QTKD đã nhấn mạnh Khoa Quản Trị  Kinh Doanh luôn đề cao các hoạt động nghiên cứu khoa học, học thuật và ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhĩ cũng tuyên dương tinh thần nghiên cứu khoa học tích cực của các học viên Cao học và sinh viên khoa QTKD.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhĩ – Trưởng Khoa QTKD phát biểu khai mạc hội thảo

Thay mặt Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa QTKD và Ban tổ chức Hội thảo, Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh Chủ tịch HĐKH&ĐT đã giới thiệu lời dẫn của kỷ yếu hội thảo và đánh giá khái quát các bài viết vê mặt cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, số liệu, trích dẫn, các hàm ý quản lý và khoa học được các tác giả nêu ra trong từng bài viết. Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cấp thiết của hội thảo trước vấn đề toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đạt được những thành tựu to lớn, tuy nhiên cùng với đó là sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng. Để khắc phục những vấn đề này, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn. Việt Nam cần có hành lang pháp lý để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, xây dựng nhiều chính sách khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia kinh tế tuần hoàn, định hướng người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh.

Tiến sĩ Phan Ngọc Thanh phát biểu lời dẫn hội thảo đánh giá khái quát các bài viết

Có ba bài nghiên cứu nổi bật được lựa chọn trình bày tại hội thảo, bao gồm “Logistic xanh và nền kinh tế tuần hoàn – Trần Hoàng Cẩm Tú”; “Nghiên cứu về quảng cáo xanh (Greeenwash), chủ nghĩa hoài nghi xanh (Green skepticism) và ý định tiêu dùng xanh – Nguyễn Thị Thanh Tú – Nguyễn Nhựt Thanh” và bài nghiên cứu về “Nền kinh tế chia sẻ dựa trên nền tảng công nghệ số” của tác giả Trương Anh Quốc – Huỳnh Văn Triệu Vỹ”.

Th.S Trương Anh Quốc trình bày bài viết tại hội thảo

SV khoa QTKD trình bày bài tham luận của mình

Hội thảo đã đóng góp nhiều nghiên cứu giá trị, qua đó giúp nâng cao nhận thức, làm rõ vai trò doanh nghiệp trong kinh doanh, đầu tư cần hạn chế khai thác tài nguyên và xả thải ra môi trường, đồng thời chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ. Người tiêu dùng cũng cần nhận thức rõ vai trò của mình và thay đổi xu hướng tiêu dùng xanh. Phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ cần dựa trên khoa học – công nghệ, áp dụng các biện pháp và đề xuất kiến nghị giải pháp cho các doanh nghiệp có hướng đi, có lộ trình cụ thể, rõ ràng. Từ đó hướng tới một nền kinh tế xanh, môi trường sạch và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh khác tại hội thảo:

Th. S Huỳnh Minh Sánh phát biểu góp ý và thảo luận

ThS. Cao Minh Nhựt phát biểu tại hội thảo

 

Call Now